Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
Wersja tekstowa dla niedowidzących  
Kontakt
tel. 605 734 979    E-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl
Angielski Rosyjski Niemiecki
Jesteś tutaj: Home / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KARTY TURYSTY „KASZUBY PÓŁNOCNE” - rok 2016

 

I. DEFINICJE

1. Projekt Karta Turysty „KASZUBY PÓŁNOCNE” – oferta specjalna dla odwiedzających region północnych Kaszub, mająca na celu promocję turystyczną.

2. Nośnik – plastikowa karta stanowiąca indywidualny numer identyfikacyjny.

4. Karta Turysty - oferta zniżek udzielanych przez Partnerów obowiązująca w Okresie Edycji.

7. Okres Edycji – czas obowiązywania Karty Turysty, rozpoczynający się 1 stycznia i kończący 31 grudnia tego samego roku.

8. Partner – uczestnik Projektu Karta Turysty „KASZUBY PÓŁNOCNE”.

10. Obiekt – obiekt Partnera, w którym jest honorowana Karta Turysty.

11. Przewodnik z mapą – wydzieranka - wydawnictwo zawierające informacje o ofertach i rabatach udzielanych przez Partnerów zaznaczonych na mapie. Wydawnictwo może być dystrybuowane w wersji papierowej lub poprzez zamieszczenie w Internecie na stronie www.kaszubypolnocne.pl. Przewodnik będzie wydawany w wersji skróconej zawierającej dane teleadresowe, rodzaj usługi objętej rabatem oraz wysokość zniżki. Przewodnik w wersji rozszerzonej zawierającej dane teleadresowe, zdjęcie obejmujące produkt, usługę lub siedzibę Partnera oraz opis, będzie dostępny na stronie www.kaszubypolnocne.pl

12. Użytkownik Karty – ostateczny nabywca Karty Turysty.

13. Autoryzowany punkt dystrybucji – Centrum Informacji Turystycznej w Pucku zarządzane przez Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna.

14. Emitent Karty – wydawca Karty Turysty: Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Karta Turysty stanowi ofertę zniżek ważnych w Okresie Edycji, udzielanych przez Partnerów.

2. Oferta zniżek w ramach Karty Turysty jest dostępna od momentu jej nabycia do końca ważności karty.

3. Pełna lista Partnerów Karty Turysty jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna www.kaszubypolnocne.pl

 

4. Karta Turysty nie jest kartą płatniczą i nie zastępuje żadnej formy płatności.

 

5. Karta Turysty jest Kartą na okaziciela.  Jedna Karta Rabatowa upoważnia do zniżek w określonych punktach tylko jedną osobę, będącą aktualnie w jej posiadaniu.

 

6. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadzane przez emitenta karty publikowane będą na stronie internetowej: www.kaszubypolnocne.pl

 

 

III. DYSTYBUCJA KARTY TURYSTY

1. Kartę Turysty można nabyć bezpłatnie w następujących punktach:
Puck, Informacja Turystyczna;
Białogóra, Informacja Turystyczna, ul. Morska przy OSP

Dębki, Informacja Turystyczna, ul. Spacerowa

Gniewino, Informacja Turystyczna w Kompleksie Kaszubskie Oko

Hel, Urząd Miasta, ul. Wiejska 50 oraz Informacja Turystyczna, ul. Kuracyjna

Jastarnia, Informacja Turystyczna, ul. Stefańskiego 5

Kuźnica, Informacja Turystyczna, ul. Hallera 1a

Rewa, Informacja Turystyczna, ul. Morska 56

Swarzewo, Informacja Turystyczna, ul. Morska 6

Wejherowo, Informacja Turystyczna, pl. Wejhera 8

Władysławowo, Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie oraz Informacja Turystyczna,  ul. Towarowa

 

IV. REKLAMACJE

Emitent karty nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych w ramach projektu przez poszczególnych Partnerów.

Emitent karty oraz Partnerzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie oraz uszkodzenie Nośnika oraz nie ponoszą odpowiedzialności za nie uprawnione użycie karty.  W przypadku zaistnienia ww. okoliczności, Użytkownik Karty traci prawo do korzystania z oferty.

V. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2016 r.

2. Z dniem 30.04.2017 r. obowiązujący Regulamin traci ważność.

 

VI. ZMIANY REGULAMINU

 

Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.kaszubypolnocne.pl z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany. Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania do Kart nabytych przez Użytkownika Karty przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.

 

 

***

 

 

REGULAMIN KARTY TURYSTY „KASZUBY PÓŁNOCNE” - rok 2015
 
I. DEFINICJE
1. Projekt Karta Turysty „KASZUBY PÓŁNOCNE” – oferta specjalna dla odwiedzających region północnych Kaszub, mająca na celu promocję turystyczną.
2. Nośnik – plastikowa karta stanowiąca indywidualny numer identyfikacyjny.
3. Karta Turysty - oferta zniżek udzielanych przez Partnerów obowiązująca w Okresie Edycji.
4. Okres Edycji – czas obowiązywania Karty Turysty, rozpoczynający się 1 stycznia i kończący 31 grudnia tego samego roku.
5. Partner – uczestnik Projektu Karta Turysty „KASZUBY PÓŁNOCNE”.
6. Obiekt – obiekt Partnera, w którym jest honorowana Karta Turysty.
7. Przewodnik z mapą – wydawnictwo zawierające informacje o ofertach i rabatach udzielanych przez Partnerów zaznaczonych na mapie. Wydawnictwo może być dystrybuowane w wersji papierowej lub poprzez zamieszczenie w Internecie na stronie www.kaszubypolnocne.pl. Przewodnik będzie 
wydawany w wersji skróconej zawierającej dane teleadresowe, rodzaj usługi objętej rabatem oraz wysokość zniżki. Przewodnik w wersji rozszerzonej zawierającej dane teleadresowe, zdjęcie obejmujące produkt, usługę lub siedzibę Partnera oraz opis, będzie dostępny na stronie www.kaszubypolnocne.pl 

8. Użytkownik Karty – ostateczny nabywca Karty Turysty.
9. Autoryzowany punkt dystrybucji – Centrum Informacji Turystycznej w Pucku zarządzane przez Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”

Lokalna Organizacja Turystyczna.
10. Emitent Karty – wydawca Karty Turysty: Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna.

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Karta Turysty stanowi ofertę zniżek ważnych w Okresie Edycji, udzielanych przez Partnerów.
2. Oferta zniżek w ramach Karty Turysty jest dostępna od momentu jej zakupu do końca ważności karty ( t.j. do ostatniego dnia danego roku

kalendarzowego).

3. Pełna lista Partnerów Karty Turysty jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna. 

4. Karta Turysty nie jest kartą płatniczą i nie zastępuje żadnej formy płatności.
5. Karta Turysty jest Kartą na okaziciela. Jedna Karta Rabatowa upoważnia do zniżek w określonych punktach tylko jedną osobę, będącą aktualnie w jej posiadaniu.
6. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadzane przez emitenta karty publikowane będą na stronie internetowej: www.kaszubypolnocne.pl
 
III. DYSTYBUCJA KARTY TURYSTY
Kartę Turysty można nabyć bezpłatnie w następujących punktach:
Puck, Centrum Informacji Turystycznej, Pl. Wolności 2;
Białogóra, Informacja Turystyczna, ul. Morska przy OSP
Dębki, Informacja Turystyczna, ul. Spacerowa
Gniewino, Informacja Turystyczna w Kompleksie Kaszubskie Oko

Hel, Informacja Turystyczna, ul. Kuracyjna 26 (droga na cypel)
Hel, Urząd Miasta, ul. Wiejska 50
Jastarnia, Informacja Turystyczna, ul. Stefańskiego 5
Kuźnica, Informacja Turystyczna, ul. Hallera 1a
Rewa, Informacja Turystyczna, ul. Morska 56
Swarzewo, Informacja Turystyczna, ul. Morska 6
Wejherowo, Informacja Turystyczna, pl. Wejhera 8
Władysławowo, Centrum Kultury, Promocji i Sportu w Domu Rybaka

IV. REKLAMACJE
Emitent karty nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych w ramach projektu przez poszczególnych Partnerów.
Emitent karty oraz Partnerzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie oraz uszkodzenie Nośnika oraz nie ponoszą odpowiedzialności za 
nieuprawnione użycie karty. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności, Użytkownik Karty traci prawo do korzystania z oferty.


V. WEJSCIE W ŻYCIE REGULAMINU
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.
2. Z dniem 31.12.2015 r. obowiązujący Regulamin traci ważność.

VI. ZMIANY REGULAMINU
Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej

www.kaszubypolnocne.pl z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany. Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania do Kart nabytych przez

Użytkownika Karty przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.