Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
Wersja tekstowa dla niedowidzących  
Kontakt
tel. 605 734 979    E-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl
Angielski Rosyjski Niemiecki
Jesteś tutaj: Home / Okolice Kosakowa

Okolice Kosakowa

01. Babie Doły: poligon torpedowy

Już w 1939 roku, podczas tworzenia w Gdyni bazy Kriegsmarine, niemieckie dowództwo postanowiło wykorzystać Zatokę Pucką jako poligon torpedowy. Wody te są osłonięte Półwyspem Helskim, co zapewnia dogodne warunki do testów torped oraz do ich odzyskania po próbach. Jako pierwszą oddano do użytku torpedownię zbudowaną przy porcie wojennym na Oksywiu. Następnie ulokowano tu ośrodek badawczy torped przeznaczonych dla Luftwaffe i w lipcu 1942 roku otwarto Poligon Broni Torpedowej Gdynia-Babie Doły.

02. Babie Doły: niemiecka bateria przeciwlotnicza

Znaczenie zdobytej w 1939 roku Gdyni, jako nowej bazy Kriegsmarine na Bałtyku, spowodowało, że niezwłocznie ustawiono tu artylerię nadbrzeżną i przeciwlotniczą. Szerszy plan obronny wdrożono jesienią 1940 roku, w ramach przygotowań do wojny z ZSRR. Późniejsza rozbudowa bazy morskiej spowodowała naloty bombowe aliantów, co poskutkowało wzmocnieniem obrony p-lot. do siły pułku liczącego ponad 12 baterii.

03. Babie Doły: lotnisko wojskowe

Lotnisko nazywane Gdynia-Oksywie, Gdynia-Babie Doły lub Portem Lotniczym Gdynia-Kosakowo w istocie położone jest w powiecie puckim, na terenie gminy Kosakowo. Powstało w latach 30. XX w., na terenie majątku Stefanowo (Amalienfelde), w pobliżu dawnego polskiego lądowiska w Nowym Obłużu. W czasie niemieckiej okup acji zostało silnie rozbudowane dla potrzeb poligonu torpedowego Luftwaffe.

04. Babie Doły: pomnik z samolotem MiG-21

Przy bramie 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Kosakowie, w przedłużeniu gdyńskiej ulicy Zielonej, znajduje się monument z samolotem myśliwskim MiG-21 ustawionym w dynamicznej pozycji. Samolot upamiętnia wiele lat służby tych maszyn w lotnictwie polskim, w którym eksploatowano je w ilości blisko 600 egzemplarzy. Niestety, dla cywilów dojazd do tej części gminy Kosakowo prowadzi tylko od strony Gdyni.

05. Babie Doły: pomnik płk. Dąbka

Pułkownik Stanisław Dąbek w czasie I wojny światowej i był oficerem armii austro-węgierskiej. Następnie zgłosił się do Wojska Polskiego i brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-sowieckiej. Przez okres międzywojenny pozostawał w czynnej służbie, a awans na stopień pułkownika otrzymał w roku 1931.

06. Babie Doły: żelbetowa zapora przeciwpancerna

W końcu lata 1944 roku, w wyniku sukcesów Armii Czerwonej, niemieckie naczelne dowództwo (OKH) rozpoczęło organizowanie obrony na całym obszarze pomiędzy Wisłą i Odrą. Gdańsk i Gdynię zamieniono w miasta-twierdze, przygotowując silną obronę polową.
Wokół Gdyni przygotowano pięć linii umocnień, wykorzystując dominujące nad terenem baterie przeciwlotnicze. Walki o wyzwolenie Gdyni, prowadzone przez wojska radzieckie wsparte polską 1. Brygadą Pancerną, trwały trzy tygodnie, od 14 marca do 5 kwietnia 1945 roku.

07. Dębogórze: fortyfikacje polowe i rów przeciwpancerny

Jedna z pozycji ufortyfikowanych otaczających w 1945 roku miasto-twierdzę Gdynia przebiega w okolicy Kosakowa. Jest to fragment drugiej linii obrony odcinka północnego.
Do dziś znakomicie zachowały się okopy oraz głęboki rów przeciwpancerny długości około 4 km wykonane wzdłuż północnej krawędzi Kępy Oksywskiej, na odcinku Kazimierz – Kosakowo.

08. Dębogórze: schron organizacji Gryf Pomorski

Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” została utworzona w lipcu 1941 roku.
W ramach działań konspiracyjnych prowadzonych na terenie północnej części Kępy Oksywskiej w lipcu 1943 roku powstała lokalna grupa partyzancka. Otrzymała nazwę „Dębogórska”, jako że działała w oparciu o wieś Dębogórze. Jej dowódcą został Bernard Grablowski, a podporządkowana była oddziałowi ze wsi Kielno, dowodzonemu przez por. A. Loepera.

09. Dębogórze: DOL „Gdynia”

Skrót DOL oznacza Drogowy Odcinek Lotniskowy, czyli odcinek drogi publicznej przeznaczony na lotnisko polowe w czasie działań wojennych. Jest to prosty, płaski i poszerzony odcinek drogi przystosowany do startów i lądowań samolotów wojskowych. DOL Gdynia to takie lądowisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 100, łączącej wieś Kazimierz ze wsią Mosty.

10. Dębogórze: kapliczka partyzantów

Na zachodnim skraju lasu porastającego krawędź Kępy Oksywskiej, przy skrzyżowaniu prowadzącej z Rumi ulicy Dębogórskiej oraz ulicy Partyzantów łączącej Dębogórze i Dębogórze-Wybudowanie, znajduje się okazała kapliczka przydrożna. Jest to kapliczka dziękczynna poświęcona Najświętszej Maryi Pannie, za przeżycie II wojny światowej.

11. Dębogórze: bateria przeciwlotnicza (2/259 Flakbatterie „Eichenberg”)

Jedna z baterii przeciwlotniczych broniących bazy niemieckiej floty wojennej, którą urządzono w Gdyni w latach 1939-1945, znajduje się w Dębogórzu. Była to 2. bateria 259. Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej „Gdynia Zachód”, wchodzącego w skład 9. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Marynarki. Jej uzbrojenie stanowiły 4 armaty kalibru 105 mm typu S.K.C./32 ustawione na betonowych platformach. Stanowisko kierowania ogniem umieszczono w schronie typu Fl 184 (Fl 184 Flakleitstand), który jest jedynym zachowanym obiektem baterii.

12. Kosakowo: mogiły żołnierzy poległych w 1939 roku

Na cmentarzu komunalnym w Kosakowie, przy kościele parafialnym pw. św. Antoniego, znajduje się kwatera wojenna z mogiłami żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Pochowano tutaj 120 polskich żołnierzy, w tym 40 nieznanych. Są to obrońcy Kępy Oksywskiej, polegli w rejonie Kosakowa w walkach z niemieckim najeźdźcą. W 1964 roku ku ich czci postawiono niewielki pomnik, a osobny napis znajduje się na tablicy przed wejściem na cmentarz.

13. Kosakowo: kościół w baraku z lotniska Babie Doły

Kościół w Kosakowie rozpoczęto budować około 1925 roku a zakończono w 1937 roku. Była to okazała neobarokowa świątynia z wieżą wysokości 65 m. Dwa lata później, podczas działań wojennych, został nieznacznie uszkodzony lecz nadal służył wiernym. Dopiero podczas budowy lotniska dla niemieckiego poligonu broni torpedowej, okazało się że stoi na krawędzi planowanego pola wzlotów, na podejściu do dłuższego z pasów startowych.

14. Obrona Kępy Oksywskiej 1939

Kępa Oksywska to nadmorski płaskowyż liczący około 6 x 7 km, który od północy dominuje nad gdyńskim portem. Bitwa stoczona tu w dniach 12-19 września 1939 roku, była kontynuacją walk w obronie Gdyni prowadzonych od 1. września przez oddziały Lądowej Obrony Wybrzeża (LOW, d-ca płk Stanisław Dąbek).


Strona 1 z 1
Ziemia Pucka Karta Turysty

Kontakt

Stowarzyszenie Turystyczne
"Kaszuby Północne"

Lokalna Organizacja Turystyczna

Stary Rynek 28
84-100 Puck
NIP 587 15 28 445


tel. 605 734 979

e: biuro@kaszubypolnocne.pl

m.czuba@kaszubypolnocne.pl

więcej