Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
Wersja tekstowa dla niedowidzących  
Kontakt
tel. 605 734 979    E-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl
Angielski Rosyjski Niemiecki
Jesteś tutaj: Home / Rozrywka i Wypoczynek / Przyroda

Przyroda

Jednym z największych atutów Nordy jest jej położenie, bogactwo przyrody i niepowtarzalne krajobrazy. Wspaniałe, czyste bałtyckie plaże, sosnowe i bukowe lasy, liczne rezerwaty oraz obfitość fauny i flory sprawiają, że jest to raj dla miłośników natury. Podczas wędrówek po północnych Kaszubach warto poznać bliżej przyrodnicze walory. Jedną z form ochrony przyrody są rezerwaty przyrody. Wyróżniamy na Nordzie kilkanaście takich obszarów.

 

Babnica - położony ok. 1km na północny zachód od Białogóry, obejmuje fragment stromego zbocza zalesionej wydmy parabolicznej.

 

Beka - błota ujścia rzeki Redy, na południe od Osłonina. Chroni bogatą awifaunę lęgową i przelotną oraz solniska nadmorskie, łąki trzęślicowe, mechowiska. Jest też ostoją ptasią. Wyznaczono tu ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi

 

 

Białogóra - położony na północny wschód od miejscowości Białogóra. Utworzony w związku z występowaniem rzadkich dla flory polskiej gatunków, a charakterystycznych dla zbiorowisk atlantyckich. Chroni: inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, nadmorskie wydmy szare, wrzosowiska bażynowe

 

 

Bielawa – obszar obejmuje torfowisko wysokie typu bałtyckiego z wrzosowiskami, borami i łąkami. Jest lęgowiskiem żurawia i jedynym miejscem lęgowym łęczaka w Polsce

 

 

Darzlubskie Buki - położony w Puszczy Darzlubskiej na południe od Mechowa. Powstał w celu ochrony fragmentu buczyny pomorskiej z około 160-letnim okazałym drzewostanem

 

 

Długosz Królewski w Wierzchucinie - położony na północ od drogi wojewódzkiej Żarnowiec-Wierzchucino, na wysokości jez. Żarnowieckiego. Rezerwat, który ma chronić stanowisko długosza królewskiego

 

 

Dolina Chłapowska – zwana też Rudnikiem (od rudoczerwonej ziemi) to obszar o powierzchni 24,83 ha. Występuje tu: żarnowiec miotlasty, rokitnik zwyczajny, dzwonek okrągłolistny, jałowiec, bażyna czarna, bluszcz pospolity, paprotka zwyczajna

 

 

Helskie Wydmy - obszar o powierzchni 108,48 ha. Chroni fragment wydmowego brzegu morskiego oraz specyficzne stanowiska roślinności wydmowej, ekosystemy murawowe, wrzosowiskowe i leśne, w tym porosty i grzyby naporostowe oraz las iglasty

 

 

Mechelińskie Łąki - położony pomiędzy Rewą a Mechelinkami, obejmuje obszar łąk i szuwarów o powierzchni 113, 4 ha. Na jego terenie znajduje się punkt badawczy wędrówek ptaków i punkt widokowy, z którego można podziwiać rezerwat. Rośnie tu około 200 gatunków roślin, w tym ponad 20 z nich to rośliny chronione lub rzadkie. Osobliwością jest wyjątkowo bogata lokalna populacja mikołajka nadmorskiego. Na wiekowych drzewach znajduje się licząca ok. 80 gniazd kolonia lęgowa czapli siwej (obszar czaplińca)

 

 

Piaśnickie Łąki - rezerwat leśno-torfowiskowy, położony nad doliną Piaśnicy, na południowy zachód od miejscowości Dębki. Przedmiotem ochrony są siedliska przyrodnicze: estuaria, nadmorskie wydmy białe i szare, lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska wysokie, kwaśne dąbrowy, bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne losy borealne

 

 

Przylądek Rozewski – rezerwat o powierzchni 12,15 ha. Chroni buczynę pomorską na brzegu klifowym, obwód drzew dochodzi do 3 m

 Słone łąki we Władysławowie – ochroną są objęte gatunki słonorośli występujące na zalewowym akwenie Zatoki Puckiej pomiędzy Władysławowem i Swarzewem. Najcenniejsza flora to: jarnik solniskowy, centuria nadbrzeżna, ostrzew spłaszczony, ostrzew rudy i babka nadmorska. Powierzchnia wynosi 27,72 ha

 

 

Widowo - położony jest pomiędzy Karwią a Dębkami. Obejmuje pas wydm nadmorskich, dochodzących lokalnie do ponad 22 m n.p.m. wysokości oraz strefę przejściową pomiędzy wydmami a Równiną Błot Nadmorskich

 

 

Źródliska Czarnej Wody - położony między miejscowościami Świecino i Lisewo. Przedmiotem ochrony jest kompleks dobrze zachowanych, różnorodnych zbiorowisk leśnych, położonych na obszarze źródliskowym Czarnej Wody

 

 

Zielone - utworzony w celu zachowania stanowiska wiciokrzewu pomorskiego. Wiciokrzew to pnącze wspinające się na wysokość do 6 m. Żółtawe i oryginalne kwiaty pojawiają się obficie od maja do lipca